Anand Bhaya – Meditative Mindanand bha-i-aa mayree maa-ay
satguroo mai paa-i-aa.

satgur ta paa-i-aa sahj saytee
man vajee-aa vaadhaa-ee-aa.

raag ratan parvaar paree-aa
 shabad gaavan aa-ee-aa.

sabdo ta gaavhu haree kayraa
man jinee vasaa-i-aa.

kahai naanak anand ho-aa
satguroo mai paa-i-aa.
Ryan's ads go here